Zwycięstwo w Konkursie Prac Technicznych

Uczniowie Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego Mateusz Możdżeń i Kacper Radomski

wygrali

XVI edycję Wojewódzkiego Konkursu Prac Technicznych, zdobywając I miejsce w swojej kategorii
i GRAND PRIX całego Konkursu, które przyznaje Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Prace nad projektem koordynowała - z powodzeniem, jak widać - mgr inż. Swietłana Koniuszewska

Galeria zdjęć: