Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Janusz Mazur

Kierownik Warsztatów Szkolnych
mgr Sławomir Bernaś

Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Katarzyna Pachnik

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.       

Mazur Janusz

Wicedyrektor, przedmioty zawodowe

2.       

Bernaś Sławomir

Kierownik warsztatów, przedmioty zawodowe

3.       

Pachnik Katarzyna

Kierownik praktycznej nauki zawodu

4.       

Banyś Tomasz

Rehabilitant

5.       

Bernaś Magdalena

Biblioteka

6.       

Bulkowska Martynika

Przedmioty  zawodowe

7.       

Częstochowski Jerzy

Przedmioty  zawodowe

8.       

Dominik  Grzegorz

Wychowanie fizyczne

9.       

Dróżdż Małgorzata

Pedagog

10.   

Dudzicz  Barbara

Język polski, wok

11.   

Dzięga  Alicja

Biologia, chemia, edb, przedmioty zawodowe

12.   

Fąfara  Magdalena

Psycholog

13.   

Florczyk Ewa

Wychowanie fizyczne

14.   

Garbaś Aleksandra

Rewalidacja

15.   

Gębarowska Bogumiła

Język angielski

16.   

Głowacz Bogusława

Religia

17.   

Golda Paweł

Zajęcia praktyczne

18.   

Heyda Marek

Wychowanie fizyczne

19.   

Jachimowska Grażyna

Zajęcia praktyczne

20.   

Janczyk  Zbigniew

Wychowanie fizyczne

21.   

Jasińska Jolanta

Przedmioty zawodowe

22.   

Kula  Adam

Przedmioty zawodowe

23.   

Koniuszewska Swietłana

Przedmioty zawodowe

24.   

ks. Koryto Wojciech

Religia

25.   

Kwiecień-Jagielska Małgorzata

Zajęcia praktyczne

26.   

Lewandowska Renata

Język polski

27.   

Magierowska Magdalena

Geografia

28.   

Maksymow Elżbieta

Przedmioty zawodowe

29.   

Masłowska Grażyna

Chemia, fizyka matematyka, przedmioty zawodowe

30.   

Nowak  Sylwia

Matematyka, fizyka

32.   

Rakowska Dorota

Wychowanie fizyczne

33.   

Stańczyk Jolanta

Język angielski

34.   

Stawarz-Pela Jolanta

Język rosyjski

35.   

Stolarz  Monika

Matematyka

36.   

Straszak  Jolanta

Przedmioty zawodowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości

37.   

Suszalska Małgorzata

Przedmioty zawodowe

38.   

Ślęczka Agnieszka

Przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

39.   

Weber Małgorzata

Historia, wos

40.   

Wiltosiński Andrzej

Matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe

41.   

Witas Małgorzata

Język niemiecki

42.   

Wola Marzena

Język polski, wos

43.   

Dewerenda Anna

Przedmioty zawodowe

44.   

Wiończyk Grzegorz

Etyka

 

WYCHOWAWCY KLAS

TECHNIKUM NR 2 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

 

KLASA I TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                             -  mgr Małgorzata Witas

   KLASA II TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                             – mgr Ewa Florczyk

     KLASA III TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                           – mgr Marzena Wola;

  KLASA IV  AK: technik architektury krajobrazu                                                               – mgr Agnieszka Ślęczka;

         

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

 

KLASA I ME :monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk     -  mgr Barbara Dudzicz

KLASA II AZ3: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk      – mgr Magdalena Magierowska

KLASA III ME: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk     – mgr Marek Heyda;