O szkole

Strona główna >> O szkole

Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Architektoniczno - Budowlana

Nasza szkoła od wielu lat jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo- Handlowej - Sekcja Szkół Budowlanych, Ogólnopolskiego Towarzystwa Kultury Fizycznej „ Budowlani” i Krajowa Federacja  Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”. Często wyjeżdżamy na konkursy oraz uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez przedstawicieli firm branżowych, z którymi współpracujemy. Dzięki tym działaniom
 nasi uczniowie otrzymują certyfikaty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Jest to znacznym ułatwieniem w dalszej karierze zawodowej.
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu współpracują z przedstawicielami prywatnych firm
i przedsiębiorstw, które są zainteresowane zatrudnianiem naszych absolwentów.

Praktyczna nauka zawodu, realizowana jest przez naszych uczniów w budynku warsztatów szkolnych, mieszczącym się w kompleksie szkoły. Młodzież naszej szkoły ma możliwość odbywania praktyk zawodowych w Niemczech w ramach programów unijnych.

              W ramach współpracy z partnerską firmą Eco Pass Haus uczniowie naszej szkoły mają dostęp do nowych technologii w Polsce i w Szwecji. Mają możliwość korzystania ze specjalnych systemów stypendialnych, wyjazdów na praktyki zawodowe do Szwecji. Dla najlepszych absolwentów istnieje możliwość zatrudnienia.

           Współpraca z firmą ELEKTROKOCJAN zapewnia:

  • szkolenia  dla młodzieży potwierdzone certyfikatem
  • wsparcie techniczne przy realizacji zajęć praktycznych
  • możliwość zatrudnienia dla najlepszych absolwentów

        W ramach współpracy z firmą MZBM SOSNOWIEC w obecności Prezydenta Miasta Sosnowca, została podpisana umowa  partnerska.

Dzięki porozumieniu uczniowie wyremontowali dwa mieszkania będące w zasobach lokalowych miasta. Dzięki współpracy uczniowie mają możliwość odbycia dużej części zajęć praktycznych w rzeczywistych  warunkach pracy. W kolejnych latach działania będą kontynuowane.

Ponadto Szkoła współpracuje między innymi takimi instytucjami jak::
APEI ,ITONG , FAKRO
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SOSNOWCU, OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SOSNOWCU

Galeria zdjęć: