Kadra

Strona główna >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Janusz Mazur

Kierownik Warsztatów Szkolnych
mgr Sławomir Bernaś

Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Katarzyna Pachnik

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.       

Mazur Janusz

Wicedyrektor, przedmioty zawodowe

2.       

Bernaś Sławomir

Kierownik warsztatów, przedmioty zawodowe

3.       

Pachnik Katarzyna

Kierownik praktycznej nauki zawodu

4.       

Gołda Katarzyna

matematyka, fizyka

5.       

Bernaś Magdalena

Biblioteka

6.       

Sęk Krzysztof

Przedmioty  praktyczne

7.       

Częstochowski Jerzy

Przedmioty  zawodowe

8.      

Feliszewski Krzysztof

Przedmioty praktyczne

9.       

Dróżdż Małgorzata

Pedagog

10.   

Dudzicz  Barbara

Język polski, wok, rewalidacje, dordca zawodowy

11.   

Dzięga  Alicja

Biologia, chemia, edb, przedmioty zawodowe

12.   

Fąfara  Magdalena

Psycholog

13.   

Florczyk Ewa

Wychowanie fizyczne

14.   

Garbaś Aleksandra

Rewalidacja, biologia

15.   

Gębarowska Bogumiła

Język angielski

16.   

Głowacz Bogusława

Religia

17.   

Golda Paweł

Zajęcia praktyczne

18.   

Heyda Marek

Wychowanie fizyczne

19.   

Ćwieląg Marek

Zajęcia praktyczne

20.   

Janczyk  Zbigniew

Wychowanie fizyczne

21.   

Jasińska Jolanta

Przedmioty zawodowe

22.   

Zając Artur Przedmioty praktyczne

23.   

Koniuszewska Swietłana

Przedmioty zawodowe

24.   

ks. Grzegorz

Religia

25.   

Świder Sylwia

j/polski, etyka

26.   

Lewandowska Renata

Język polski

27.   

Magierowska Magdalena

Geografia

28.   

Maksymow Elżbieta

Przedmioty zawodowe

29.   

Masłowska Grażyna

Chemia, fizyka matematyka, przedmioty zawodowe

30.   

Kijak Beata

Przedmioty zawodowe

32.   

Rakowska Dorota

Wychowanie fizyczne

33.   

Stańczyk Jolanta

Język angielski

34.   

Majkut Magdalena

Przedmioty zawodowe

35.   

Pałys Małgorzata

Matematyka

36.   

Straszak  Jolanta

Przedmioty zawodowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości

37.   

Suszalska Małgorzata

Przedmioty zawodowe

38.   

Ślęczka Agnieszka

Przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

39.   

Weber Małgorzata

Historia, wos

40.   

Wiltosiński Andrzej

Matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe

41.   

Witas Małgorzata

Język niemiecki

42.   

Wiończyk Grzegorz

Etyka

 

WYCHOWAWCY KLAS

TECHNIKUM NR 2 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

KLASA I TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                             -  mgr Swietłana Koniuszewska

KLASA II TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                             -  mgr Renata Lewandowska

   KLASA III TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                             – mgr Małgorzata Witas

     KLASA IV TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                           – mgr Ewa Florczyk

 

 

 

 Branzowa szkoła 1 stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana /
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

KLASA I ME BS 1 - mgr Małgorzata Suszalska

KLASA II ME :monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych-  mgr Sylwia Świder

KLASA III AZ3: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk      – mgr mgr Barbara Dudzicz

GIMNAZJUM

klasa 3 F1- mgr Magdalena Bernaś

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - opiekunowie

kl VII - mgr BogumiłaGębarowska

kl VIII - mgr Katarzyna Gołda