Kadra

Strona główna >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr  Zbigniew Zalas

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Janusz Mazur

Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Katarzyna Pachnik

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.       

Mazur Janusz

Wicedyrektor

2.       

Bernaś Sławomir

Przedmioty zawodowe

3.       

Pachnik Katarzyna

Kierownik praktycznej nauki zawodu, język polski

4.       

Gołda Katarzyna

matematyka, fizyka

5.       

Bernaś Magdalena

Biblioteka, bhp

6.       

Sęk Krzysztof

Przedmioty  praktyczne

7.       

Kasprzyk Agnieszka

Przedmioty  zawodowe

9.       

Dróżdż Małgorzata

Pedagog, rewalidacja

10.   

Dudzicz  Barbara

Język polski,rewalidacje

11.   

Dzięga  Alicja

Biologia, chemia, edb, przedmioty zawodowe

12.   

Fąfara  Magdalena

Psycholog, rewalidacja

13.   

Florczyk Ewa

Wychowanie fizyczne, rewalidacja

 

 

 

15.   

Gębarowska Bogumiła

Język angielski, jezyk polski jako obcy

16.   

Głowacz Bogusława

Religia

17.   

Golda Paweł

Zajęcia praktyczne

18.   

Heyda Marek

Wychowanie fizyczne

19.   

Mirosław Cupok

zajecia praktyczne

 

 

 

21.   

Jasińska Jolanta

Przedmioty zawodowe, biologia

22.   

Zając Artur Przedmioty praktyczne

23.   

Koniuszewska Swietłana

Przedmioty zawodowe

24.   

ks. Jakub Zuchowicz

Religia, filozofia

27.   

Magierowska Magdalena

Geografia

29.   

Masłowska Grażyna

Chemia, fizyka matematyka, 

32.   

Rakowska Dorota

Wychowanie fizyczne

33.   

Stańczyk Jolanta

Język angielski

34.   

Bożena Szczygieł

Przedmioty zawodowe

36.   

Piotr Pękala

przedmioty zawodowe

37.   

Suszalska Małgorzata

Przedmioty zawodowe

38.   

Ślęczka Agnieszka

Przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości, BiZ

39.   

Weber Małgorzata

Historia, wos,HiT

40.   

Wiltosiński Andrzej

Matematyka, informatyka, bhp

41.   

Witas Małgorzata

Język niemiecki

42.   

Maciej Kapias

przedmioty zawodowe

 

Wiktor Puchała 

Historia, wos,HiT

WYCHOWAWCY KLAS

TECHNIKUM NR 2 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

Klasa I AK  technik architektury krajobrazu       mgr Bogumiła Gębarowska

Klasa I TB technik budownictwa          mgr Małgorzata Suszalska

Klasa II AK: technik architektury krajobrazu            mgr Jolanta Jasńska

Klasa II TB: technik budownictwa        mgr Barbara Dudzicz

KLASA III TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu        mgr Magdalena Fafara

Klasa IV TAB  technik budownictwa, technik architektury krajobrazu       mgr Małgorzata Witas

KlapaV AP    technik budownictwa, technik architektury krajobrazu   mgr Agnieszka Ślęczka

   

 Branzowa szkoła 1 stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana  (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

KLASA I M BS 1 -mgr Marek Heyda

KLASA II M BS 1 - mgr Magdalena Bernaś

KLASA III M BS 1 - mgr Dorota Rakowska

 

Branzowa Szkoła 1 stopnia nr 2 (Wielozawodowa)

Klasa  I W - mgr Ewa florczyk-Peryt

Klasa  II W - mgr  Magdalena Magierowska

Klasa III WP - mgr Jolanta Stańczyk

 

PEDAGOG / PSYCHOLOG / DORADCA ZAWODOWY

funkcja
PEDAGOG - M Fąfara
PSYCHOLOG - M Dróżdż