Baza dydaktyczna

Strona główna >> Baza dydaktyczna

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

W roku szkolnym 2005/2006 szkoła nasza przystąpiła do projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, a współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownie te wykorzystywane są nie tylko w czasie zajęć z technologii informacyjnej, ale także w szerokim zakresie   w czasie innych zajęć przedmiotowych. Nauczyciele  wykorzystują pracownie multimedialne do przygotowywania uczniów do egzaminów zewnętrznych (egzamin gimnazjalny, matura, egzaminy zawodowe).  Metodą on-line  uczniowie rozwiązują testy  i ćwiczenia przygotowywane przez wydawnictwa naukowe. W czasie zajęć zawodowych uczniowie  tworzą  projekty za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, ćwicząc w ten sposób rysunek wspomagany komputerowo, który obecnie wykorzystywany jest w niemal każdej gałęzi przemysłu. Dzięki temu nasi absolwenci doskonale przygotowani są do studiów architektonicznych, a także świetnie odnajdują się  na obecnym rynku pracy. Pracownie wyposażone są w łącza internetowe, dlatego też uczniowie, którzy nie mają w domu dostępu do Internetu tutaj mogą z niego skorzystać , wyszukać informacje lub odrobić pracę domową.