Harmonogram roku szkolnego 2022/23

Strona główna >> Node >> Harmonogram roku szkolnego 2022/23

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Półrocze I

Klasy 1-3

Klasy 4

do 23.12.2022

 

Zebrania z rodzicami 

Wrzesień

05.09.2022

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem CKZiU
                                          19 09 2022

Listopad

 

Grudzień

 

Styczeń

 

Konferencje Rady Pedagogicznej

Wrzesień

14 09 2022, 28 09 2022

Październik

26 10 2022

Listopad

23.11.2022

Grudzień

 

Styczeń.

11.01.2023

  Luty   01.02.2023

Wystawianie zagrożeń oceną ndst

Klasy 4

05-08.12.2022 - klasa IV (po gimnazjum) Technikum nr 2

Klasy 1-3, 4 AP

05-08.12.2022 - klasy I-III wszystkich szkół (i IV technikum po szkole podstawowej)

Wystawienie ocen semestralnych

Klasy 4

do 23.12.2022

Klasy 1-3 i IV AP

do 23.12.2022 wszystkich szkół

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.11.2012

Wszystkich Świętych

23 – 31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

 

 
 

Półrocze II

Klasy 1-3

Klasy 4

 od 30 01 2023  do 23 06 2023 

  od 30 01 2023   do 28.04.2023

Zebrania z rodzicami 

Marzec

 

Kwiecień

 

Maj

 

Konferencje Rady Pedagogicznej

  Luty

 

 Marzec

 

Kwiecień

 

 

Czerwiec

 

Wystawianie zagrożeń oceną ndst.

Klasy 4

27-29.03.2023

Klasy 1-3, 4 AP

22-24.05.2023

Wystawienie ocen rocznych

Klasy 4

21 04 2023

Klasy 1-3, 4 AP

15 06 2023

Dni wolne od zajęć

02 05 2023, 09.06 2023

decyzja Dyrektora CKZiU

16.01.2023 - 29.01.2023

Ferie zimowe

06.04.2023-11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

04-06.05.2023

Matura

w trakcie ustalenia

Egzamin pisemny potwierdajęce kwalifikacje

Egzaminy zawodowe

 

 
 

Dzień do odpracowania:           Proponowany termin:

- 31.10.2022r.                         – 24.09.2022

 

 

 

 

 

-