Harmonogram roku szkolnego 2023/24

Strona główna >> Node >> Harmonogram roku szkolnego 2023/24

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Półrocze I

Klasy 1-4

Klasy 5

do   26.01.2024

do   15.12.2023

Zebrania z rodzicami 

Wrzesień

11.09.2023

Listopad

14.11.2023

Grudzień

19.12.2023

Konferencje Rady Pedagogicznej

Wrzesień

01.09, 13.09,27.09.2023

  Październik   25.10.2023
  Grudzień    20.12.2023
  Styczeń   24.01.2024

Wystawianie zagrożeń oceną ndst do:

Klasy 5

13.11.2023

Klasy 1-4

08.12.2023

Wystawienie ocen śródrocznych do:

Klasy 5

15.12.2023

Klasy 1-4

19.01.2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.11.2023

Wszystkich Świętych

23 – 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

 

 
 

Półrocze II

Klasy 1-4

Klasy 5

 od 12 02 2024  do 21 06 2024 

  od 18 12 2024   do 26 04 2024

Zebrania z rodzicami 

Marzec

26.03.2024

Kwiecień

 

Maj

14 05 2024, 

Konferencje Rady Pedagogicznej

  Luty

 

 Marzec

  06.03.2024

Kwiecień

24.04.2024

Czerwiec

19.06, 26.06.2024

Wystawianie zagrożeń oceną ndst. do:

Klasy 5

26.03.2024

Klasy 1-4

10.05.2024

Wystawienie ocen rocznych do:

Klasy 5

19.04.2024

Klasy 1-4

12.06.2024

Dni wolne od zajęć

02 05 2023, 09.06 2023

 

29.01.-11.02.2024

Ferie zimowe

28.03-02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

07-09.05.2024

Matura

31.05.2024

 

03-04.06 2024

 
 

Dzień do odpracowania:           Proponowany termin:

 

 

 

 

 

 

-