Harmonogram roku szkolnego 2015/16

Strona główna >> Node >> Harmonogram roku szkolnego 2015/16

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Półrocze I

Klasy 1-3

Klasy 4

od 03.09.2018 do  18.01.2019

od 03.09.2018 do 14.12.2018

Zebrania z rodzicami 

Wrzesień

 

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem CKZiU

Listopad

 

Grudzień

 

Styczeń

 

Konferencje Rady Pedagogicznej

Wrzesień

12.09.2018 CKZiU; 26.09.2018

Październik

Termin do ustalenia

Listopad

14.11.2018 CKZiU

Grudzień

 

Termin do ustalenia

Styczeń

 

23.01.2019 CKZiU

Wystawianie zagrożeń oceną ndst

Klasy 4

do 09.11.2018

Klasy 1-3

do 07.12.2018

Wystawienie ocen semestralnych

Klasy 4

do 07.12.2018

Klasy 1-3

do 11.01.2019

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.11.2018

Wszystkich Świętych

23 – 31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2019

Nowy Rok

 

Półrocze II

Klasy 1-3

Klasy 4

od 21.01.2018 do  21.06.2019r

od 07.12.2018 do 26.04.2019r

Zebrania z rodzicami 

Marzec

 

Kwiecień

 

Maj

 

Konferencje Rady Pedagogicznej

  Luty

28.02.2019 CKZiU (konferencja plenarna)

 Marzec

20.03.2019

Kwiecień

15.04.2019 T4 (klasyfikacja kl. 4)

17.04.2019 CKZiU

Czerwiec

10.06.2019 T4 (klasyfikacja klas 1-3)

12.06.2019; 26.06.2019

Wystawianie zagrożeń oceną ndst.

Klasy 4

do 22.03.2019

Klasy 1-3

do 10.05.2019

Wystawienie ocen semestralnych

Klasy 4

do 12.04.2019

Klasy 1-3

do 07.06.2019

Dni wolne od zajęć

09-10.01.2019

Egzamin pisemny z kwalifikacji w sesji styczeń

11.02-24.02.2019

Ferie zimowe

18.04-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2019

Święto Pracy

03.05.2019

Święto Konstytucji 3 Maja

06-08.05.2019

Matura

17-18.06.2019

Egzamin pisemny z kwalifikacji w sesji czerwiec

Praktyka zawodowa kl.3

Marzec 2019

 

Dzień do odpracowania:           Proponowany termin:

- 02 listopada 2018r.                  – 06.10.2018r.

 

 

 

 

 

-