Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Janusz Mazur

Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Katarzyna Pachnik

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.       

Mazur Janusz

Wicedyrektor

2.       

Bernaś Sławomir

Przedmioty zawodowe

3.       

Pachnik Katarzyna

Kierownik praktycznej nauki zawodu, język polski

4.       

Gołda Katarzyna

matematyka, fizyka

5.       

Bernaś Magdalena

Biblioteka, bhp

6.       

Sęk Krzysztof

Przedmioty  praktyczne

7.       

Kasprzyk Agnieszka

Przedmioty  zawodowe

9.       

Dróżdż Małgorzata

Pedagog, rewalidacja

10.   

Dudzicz  Barbara

Język polski,rewalidacje

11.   

Dzięga  Alicja

Biologia, chemia, edb, przedmioty zawodowe

12.   

Fąfara  Magdalena

Psycholog, rewalidacja

13.   

Florczyk Ewa

Wychowanie fizyczne, rewalidacja

14.   

Sebastian \Kulawiak

przedmioty zawodowe

15.   

Gębarowska Bogumiła

Język angielski, jezyk polski jako obcy

16.   

Głowacz Bogusława

Religia

17.   

Golda Paweł

Zajęcia praktyczne

18.   

Heyda Marek

Wychowanie fizyczne

19.   

Mirosław Cupok

zajecia praktyczne

20.   

Janczyk  Zbigniew

Wychowanie fizyczne

21.   

Jasińska Jolanta

Przedmioty zawodowe, biologia

22.   

Zając Artur Przedmioty praktyczne

23.   

Koniuszewska Swietłana

Przedmioty zawodowe

24.   

ks. Jakub Zuchowicz

Religia, filozofia

27.   

Magierowska Magdalena

Geografia

29.   

Masłowska Grażyna

Chemia, fizyka matematyka, 

32.   

Rakowska Dorota

Wychowanie fizyczne

33.   

Stańczyk Jolanta

Język angielski

34.   

Bożena Czyżewska

Przedmioty zawodowe

36.   

Piotr Pękala

przedmioty zawodowe

37.   

Suszalska Małgorzata

Przedmioty zawodowe

38.   

Ślęczka Agnieszka

Przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

39.   

Weber Małgorzata

Historia, wos,podstawy przedsiębiorczości

40.   

Wiltosiński Andrzej

Matematyka, informatyka, bhp

41.   

Witas Małgorzata

Język niemiecki

42.   

Maciej Kapias

przedmioty zawodowe

 

WYCHOWAWCY KLAS

TECHNIKUM NR 2 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

Klasa I AK: technik architektury krajobrazu            mgr Jolanta Jasńska

Klasa I TB: technik budownictwa        mgr Barbara Dudzicz

KLASA III TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu        mgr Małgorzata Witas

Klasa IV AG (po gimnazjum) technik budownictwa, technik architektury krajobrazu       mgr Katarzyna Gołda

Klapa IV AP (po szkole podstawowej)   technik budownictwa, technik architektury krajobrazu   mgr Agnieszka Ślęczka

   

 Branzowa szkoła 1 stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana  (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

KLASA I M BS 1 - mgr Magdalena Bernaś

KLASA II M BS 1 - mgr Zbigniew Janczyk

KLASA III M - mgr Dorota Rakowska

 

Branzowa Szkoła 1 stopnia nr 2 (Wielozawodowa)

Klasa  I W - mgr Magdalena Magierowska

Klasa  II W - mgr Jolanta Stańczyk

Klasa III WP - mgr Bogumiła Gębarowska

 

PEDAGOG / PSYCHOLOG / DORADCA ZAWODOWY

funkcja pn wt śr czw pt
PEDAGOG - M Fąfara          
PSYCHOLOG - M Dróżdż