Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Janusz Mazur

Kierownik Warsztatów Szkolnych
mgr Sławomir Bernaś

Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Katarzyna Pachnik

Lp

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.       

Mazur Janusz

Wicedyrektor, przedmioty zawodowe

2.       

Bernaś Sławomir

Przedmioty zawodowe

3.       

Pachnik Katarzyna

Kierownik praktycznej nauki zawodu, język polski

4.       

Gołda Katarzyna

matematyka, fizyka

5.       

Bernaś Magdalena

Biblioteka, bhp

6.       

Sęk Krzysztof

Przedmioty  praktyczne

7.       

Kasprzyk Agnieszka

Przedmioty  zawodowe

9.       

Dróżdż Małgorzata

Pedagog, rewalidacja

10.   

Dudzicz  Barbara

Język polski, wok, rewalidacje, dordca zawodowy

11.   

Dzięga  Alicja

Biologia, chemia, edb, przedmioty zawodowe

12.   

Fąfara  Magdalena

Psycholog, rewalidacja

13.   

Florczyk Ewa

Wychowanie fizyczne, rewalidacja

14.   

Sebastian \Kulawiak

przedmioty zawodowe

15.   

Gębarowska Bogumiła

Język angielski, jezyk polski jako obcy

16.   

Głowacz Bogusława

Religia

17.   

Golda Paweł

Zajęcia praktyczne

18.   

Heyda Marek

Wychowanie fizyczne

19.   

Mirosław Cupok

zajecia praktyczne

20.   

Janczyk  Zbigniew

Wychowanie fizyczne

21.   

Jasińska Jolanta

Przedmioty zawodowe, biologia

22.   

Zając Artur Przedmioty praktyczne

23.   

Koniuszewska Swietłana

Przedmioty zawodowe

24.   

ks. Grzegorz Maciejewski

Religia

27.   

Magierowska Magdalena

Geografia

29.   

Masłowska Grażyna

Chemia, fizyka matematyka, 

32.   

Rakowska Dorota

Wychowanie fizyczne

33.   

Stańczyk Jolanta

Język angielski

34.   

Majkut Magdalena

Przedmioty zawodowe

36.   

Straszak  Jolanta

podstawy przedsiębiorczości, rewalidacja

37.   

Suszalska Małgorzata

Przedmioty zawodowe

38.   

Ślęczka Agnieszka

Przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości

39.   

Weber Małgorzata

Historia, wos,podstawy przedsiębiorczości

40.   

Wiltosiński Andrzej

Matematyka, informatyka, bhp

41.   

Witas Małgorzata

Język niemiecki

42.   

Wiończyk Grzegorz

Etyka, historia, filozofia

 

WYCHOWAWCY KLAS

TECHNIKUM NR 2 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

KLASA II TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                             – mgr Małgorzata Witas

Klasa III AG (po gimnazjum) technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                 - mgr Katarzyna Gołda

Klapa III AP (po szkole podstawowej)   technik budownictwa, technik architektury krajobrazu     mgr Agnieszka Ślęczka

KLASA IV TAB: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu                             -  mgr Grazyna Masłowska

   

 Branzowa szkoła 1 stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana /

KLASA I ME BS 1 - mgr 

KLASA III ME - mgr Dorota Rakowska

KLASA III MG - mgr Magdalena Bernaś

 

Branzowa szkoła 1 stopnia nr 2 (Wielozawodowa)

Klasa I - Klasa III WG - mgr Barbara Dudzicz

Klasa II WP - mgr Bogumiła Gębarowska

Klasa III WP - mgr Magdalena Magierowska

 

PEDAGOG / PSYCHOLOG / DORADCA ZAWODOWY

funkcja pn wt śr czw pt
PEDAGOG - M Fąfara          
PSYCHOLOG - M Dróżdż