Dobry start

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych,
czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. za pośrednictwem darmowych platform elektronicznych EPUAP i EMP@TIA oraz za pośrednictwem banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później –
1 sierpnia br. Wniosek takie należy złożyć w tej samej instytucji, co przy ubieganiu się o 500+, tj. w przypadku miejsca zamieszkania rodzica w Sosnowcu –
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Ostateczny termin mija 30 listopada br. Wnioski złożone po upływie tego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
dobry_start_plakat.pdf1.15 MB
dobry_start_ulotka.pdf1.27 MB