Plan zajęć praktycznych - warsztaty szkolne

Proszę zapoznać się z planem zajęć praktycznych - plik w pdf