Egzaminy poprawkowe - sierpień 2018

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2017/18

 

Matematyka 28.08.2018, godz.9.00 s.44

I TAB

II TAB

III TAB

I ME

II ME

Wychowanie Fizyczne 28.08.2018 godz.9.00 sala gimnastyczna

I TAB

2F1

 
Montaż systemów suchej zabudowy  - zajęcia praktyczne- 28.08.2018 godz.9.00  warsztaty szkolne, s. 5 II ME         
Biologia  29.08.2018 godz.9.00 s.44 I TAB
 Technologia sieci i instalacji sanitarnych, pracownia robót wykończeniowych, kreatywność zawodowa, Materiały budowlane 29.08.2018 godz.9.00 s.52

II TAB
I ME 
 
II ME

 
Prowadzenie działalności ogrodniczej  29.08.2018  godz.9.00   3F4