Egzamin maturalny/sierpień 2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że:

1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny dla wszystkich uprawnionych, będzie przeprowadzony w budynku Technikum nr 4 Transportowego –w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31

2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

3. Terminy egzaminu:

  • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniu 22 sierpnia 2018 r. (środa)  o godz.9.00 – język polski – sala 2017, język angielski sala 215

4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. Od godziny 12.00

5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc  NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ  OPŁACIE.