Harmonogram roku szkolnego 2015/16

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

WYDARZENIA SZKOLNE

Lp.

Zdarzenie

Termin/osoba odpowiedzialna

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09. 2016r.

 

 

Szczegółowe terminy i osoby odpowiedzialne ustali zespół zadaniowy każdej ze szkół–

WAŻNE WYDARZENIA  W ŻYCIU SZKOŁY

 Rada Pedagogiczna zostanie zapoznana

 z propozycjami  zespołu podczas konferencji w miesiącu wrześniu

 

2

Ślubowanie klas pierwszych- 23 września  2016r.

3

Rajd klas 1 – 24 września 2016r.

4

Dzień Języków Obcych – wrzesień /październik 2016r.

5

Dzień Komisji Edukacji Narodowej -akademia październik 2016r.

6

Święto Niepodległości –apel - listopad 2016r.

7

Andrzejki, Hallowen, Mikołajki- listopad/grudzień 2016r.

8

Szkolne Jasełka, spotkania wigilijne -grudzień 2016r.

9

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2017r.

10

Studniówka – styczeń 2017r.

11

Walentynki- luty 2017r.

12

„Dni Otwarte w CKZiU”

13

„Ostatni dzwonek”, uroczystość pożegnania  klas programowo najwyższych; 28 kwietnia 2017r.

14

Festiwal Zawodów,  Targi Pracy  2017r.

15

Dzień Sportu w CKZiU maj/czerwiec 2017r.

16

Dzień Bezpieczeństwa maj/czerwiec2017r.

17

Zakończenie roku szkolnego – akademia, czerwiec 2017r.

18

Inne wydarzenia- zgodne ze specyfiką szkoły

 
 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Lp.

Zdarzenie

Termin

 

 

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

01 września 2016r

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2016r

3.

Ferie zimowe.

16 – 29 stycznia 2017r

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017r

5.

Zakończenie zajęć w klasach –

·       programowo najwyższych Tech i LO:

·       pozostałych:

 

28 kwietnia 2017r

23 czerwca 2017r

6.

Egzaminy:

- egzamin maturalny

 

- egzamin potwierdzający kwalifikacje     

   w zawodzie

 

- egzaminy potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie

 

od 04maja 2017r

 

terminy zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

 

terminy zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r

 

8.

Ferie letnie

26 czerwca do 31 sierpnia 2017r

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

            – etap pisemny sesja zimowa

            – etap pisemny sesja letnia

 

- piątek po Bożym Ciele                              

 

 

 

04, 05, 08,  maja 2017r

 

 

12 stycznia 2017r

20 czerwca 2017r

 

16 czerwca 2017r (dyżury nauczycieli)

 

 10.                                  

Dni do odpracowania:

- 31 października 2016 r

- 02 maja 2017r

 

Proponowane terminy:

- 24 września 2016r

-  22 kwietnia 2017r (bez klas IV)

 

  

 

 

 

 

 

-